Banner
s1
s2a
s3
MS: 2WI1
Lớp đang cần gia sư
25%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Hưng Vượng 2 - Phú Mỹ Hưng Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: T2- t6 từ 18h30-20h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên sư pham năm 3,4; giọng dễ nghe
Liên hệ: 0962921395