Banner
s1
s2a
s3
Kết thúc Chọn
Võ Hoàng Minh
Mã GS: 11
Năm sinh: 04/05/1981
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành: Tiếng tào lao
Năm TN: 2050
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 7, Lớp ngoại ngữ, Hệ Đại Học
Các môn: Hóa, Văn, Sinh
Khu vực: Quận 2
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Có 3 năm kinh nghiệm