Banner
s1
s2a
s3
Kết thúc Chọn
Hoàng Hiển
Mã GS: 12
Năm sinh: 26/03/1988
Hiện là: Bằng khác
Trường: Đại Học Hàng Không
Chuyên ngành: Lái máy bay, Lái tàu lượn
Năm TN: 2006
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác, Hệ Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sử, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 2, Quận 6, Quận 6, Quận 8, Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác: Có trên 10 năm kinh nghiệm dạy trẻ 134