Banner
s1
s2a
s3
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thi Ý
Mã GS: 14
Năm sinh: 23/03/1984
Hiện là: Thạc sỹ
Trường: Bách Khoa
Chuyên ngành: Môi Trường
Năm TN: 2014
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác: kinh nghiệm dạy toán lý hóa lớp 8, 9
Kết thúc Chọn
Hoàng Hiển
Mã GS: 12
Năm sinh: 26/03/1988
Hiện là: Bằng khác
Trường: Đại Học Hàng Không
Chuyên ngành: Lái máy bay, Lái tàu lượn
Năm TN: 2006
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 12, Ôn Đại Học, Lớp ngoại ngữ, Lớp khác, Hệ Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sử, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 2, Quận 6, Quận 6, Quận 8, Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác: Có trên 10 năm kinh nghiệm dạy trẻ 134
Kết thúc Chọn
Võ Hoàng Minh
Mã GS: 11
Năm sinh: 04/05/1981
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành: Tiếng tào lao
Năm TN: 2050
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 7, Lớp ngoại ngữ, Hệ Đại Học
Các môn: Hóa, Văn, Sinh
Khu vực: Quận 2
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Có 3 năm kinh nghiệm