Banner
s1
s2a
s3

Giới thiệu lớp mới

Ví dụ: 1 lớp có mức lương là 2.000.000đ  sẽ có mức phí là 35%=700.000đ. Bạn giới thiệu sẽ nhận được 60% của 700.000đ tức là 420.000đ (Lưu ý: Phí giao lớp có phụ thuộc vào từng lớp)

Một số trường hợp có thể giới thiệu lớp :

  • + Bạn là trung tâm gia sư nhưng không giao được lớp
  • Bạn đã lỡ nhận lớp ở trung tâm khác nhưng không muốn dạy
  • + Bạn là giáo viên nên có rất nhiều học sinh cần học kèm
  • + Phụ huynh nhờ bạn kiếm thêm người dạy kèm cho bé
  • + Vì công việc khác bạn không có thời gian dạy kèm lớp đó
  • + Bạn không muốn dạy lớp đó vì địa điểm xa quá chỗ ở
  • + Bạn không muốn dạy lớp đó vì mức lương thấp..v..v...