Banner
s1
s2a
s3
MS: 2WI1
Lớp đang cần gia sư
25%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Hưng Vượng 2 - Phú Mỹ Hưng Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: T2- t6 từ 18h30-20h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên sư pham năm 3,4; giọng dễ nghe
Liên hệ: 0962921395
MS: B5H5
Lớp đang cần gia sư
35%
Lớp dạy: Lớp ngoại ngữ
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: CC Nguyễn Thiện Thuật-P.1 Quận 3 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: Các tối T2,4,6 từ 19h-21h
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên giỏi
Liên hệ: 0962921395