Banner
s1
s2a
s3

Lệ phí chuyển khoản

  • Khi đi chuyển khoản nhận lớp gọi số 0974.502.420 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác
     
  • Các bạn cần Scan (chụp hình) bằng cấp hoặc thẻ sinh viên apload đầy đủ lên phần HỒ SƠ GIA SƯ của bạn trên Website
     
  • Ghi thủ tục tại ngân hàng phần  Lý‎ do chuyển khoản  bạn ghi : "nhận lớp mã số……."
     
  • Lúc chyển khoản thành công trung tâm sẽ thông báo lại cho bạn và gửi giấy giới thiệu, thông tin phụ huynh, học viên qua mail. Khoảng thời gian giao động từ 5 phút -> 2 giờ ( Tùy thuộc vào ngân hàng ). Khi không thấy nhận được Mail bạn phải báo về trung tâm ngay để kiểm tra lại.