Banner
s1
s2a
s3
ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Phone/Create Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 V0S7 Nguyen Thi Thu Xuan
Hiện là: Nữ Sinh viên
******7117
16:53 08/11/2016
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng) Đã nhận lớp
2 3RB8 Nguyễn Thi Ý
Hiện là: Nữ Thạc sỹ
******789
09:03 04/11/2016
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng) Đã nhận lớp
3 3RB8 Hoàng Hiển
Hiện là: Nam Bằng khác
******5757
13:50 23/08/2016
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Nhật Lớp ngoại ngữ Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 630,000 đồng) Không đạt
4 HEZT Phạm Thị Mỹ Tiên
Hiện là: Nữ Cử nhân
******789
16:09 22/08/2016
Việc làm cần gia sư dạy môn Hóa Lớp 11 Q.Hai Bà Trưng Hà Nội
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 300,000 đồng) Đã nhận lớp